ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการทำงานซ้ำซ้อน

ด้วย โปรแกรมบัญชี CD Organizer จะช่วยให้การทำงานลดความซ้ำซ้อนไปได้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น

 • เมื่อป้อน บิลขาย ด้วย โปรแกรมบัญชี CD Organizer แทนการพิมพ์ดีดด้วยมือ ผลที่จะได้ตามมาโดย อัตโนมัติ คือ
  - ได้ใบบิล/ใบส่งของ ที่สะอาด ปราศจากการ ลบ/ขีด/แก้ไข
  - ได้รายงานภาษีขาย ส่งสรรพากร
  - ได้การ์ดลูกหนี้ / ระบบติดตามหนี้
  - ได้การ์ดสต็อกสินค้า
  - พิมพ์ใบวางบิล ได้โดยอัตโนมัติ
  - รายงานสรุปยอดขายเพื่อไป ช่วยคิด คอมมิชชั่น
 • เช่นเดียวกัน เมื่อป้อน ซื้อสินค้า ด้วยโปรแกรมบัญชี ผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ
  - ได้รายงานภาษีซื้อ ส่งสรรพากร
  - ได้การ์ดเจ้าหนี้
  - ได้การ์ดสต็อกสินค้า
  - พิมพ์ใบรับบิล ได้โดยอัตโนมัติ
 • และเมื่อถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้ มาชำระเงิน ด้วยโปรแกรมบัญชี ผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ
  - ได้การ์ดลูกหนี้ โดยสมบูรณ์
  - หากชำระเป็นเช็ค ก็จะทำทะเบียนเช็ครับ เพื่อคุมเช็คและนำเข้าธนาคาร
  - รายงานสรุปยอดเก็บเงินเพื่อไป ช่วยคิด คอมมิชชั่น
 • และเมื่อถึงกำหนดชำระ ชำระเงินให้เจ้าหนี้ ด้วยโปรแกรมบัญชี ผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ
  - ได้การ์ดเจ้าหนี้ โดยสมบูรณ์
  - ทำประมาณการเงินสด จากเงินที่จะได้รับ/จ่าย ในอนาคต
  - หากชำระเป็นเช็ค ก็จะทำทะเบียนเช็คจ่าย เพื่อคุมเช็คและนำเข้าธนาคาร
  - ได้รายงานภาษีหัก ณ. ที่จ่าย ส่งสรรพากร
 • จากการป้อนรายการดังกล่าว โปรแกรมบัญชี CD Organizer จะทำการลงบัญชี DR, CR ให้อัตโนมัติ
  - ลงสมุดบัญชีรายวัน
  - ลงบัญชีแยกประเภท
  - ทำงบกำไร-ขาดทุน
  - ทำงบดุล, งบทดลอง ให้โดยอัตโนมัติ

ทั้งหมดนี้ เป็นการยกตัวอย่างพอสังเขป หากเป็นธุรกิจที่ซับซ้อน ระบบก็จะสามารถที่จะกำหนดวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับการทำงานนั้นๆ ได้ เชิญพิสูจน์และชมการสาธิต ได้ฟรี ถึงสถานที่