CD Organizer โปรแกรมบัญชี ที่ตอบโจทย์ท่านได้ ใช้ง่ายแม้ ไม่รู้บัญชี โทร. 0-2731-3755-6
สาธิต ฟรี! ถึงสถานที
อย่าด่วนตัดสินใจ
ถ้ายังไม่ได้พบเรา

ระบบต่างๆ ของโปรแกรมบัญชี CD Organizer

 
ระบบซื้อ | จอง | ต้นทุน
 
ระบบขาย | จอง | คอมมิชชั่น
 
ระบบรับ | จ่าย | บริหารคลังสินค้า
 
ระบบผลิตสินค้า ERP
ระบบรับเงิน | บริหารลูกหนี้
ระบบจ่ายเงิน | บริหารเจ้าหนี้
ระบบเช็ค | บริหาร Cash flow
ระบบบัญชี | งบการเงิน
ระบบขายหน้าร้าน POS
ระบบลูกค้าสัมพันธ์ CRM
ระบบเงินดือน | งานบุคคล
ระบบค่าเสื่อมทรัพย์สิน
 

ได้รับเชิญออกรายการทีวี

ได้รับความเชื่อถือจากสื่อมวลมวลชน TV / วิทยุ / น.ส.พ. และสถาบันการศึกษา มั่นคงมาเกือบ 30 ปี ลูกค้าเกือบ 20,000 รายที่มอบความไว้วางใจ จึงมั่นใจได้ว่า คู่ควรที่จะได้รับความไว้วางใจดูแลระบบบัญชีอันมีค่า ของบริษัทคุณ (เชิญคลิกชม)
ได้รับเชิญลงบทความในนิตยสาร IT.SOFT

ทีม ของเรา...

เป็นทีม ที่มีประสบการณ์ ยาวนานเกือบ 30 ปี ทั้งผ่านงานธุรกิจมาหลายรูปแบบ เกือบ 20,000 องค์กร จึงสามารถวางระบบงาน ได้ตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด .

ทีม ที่แข็งแกร่ง พร้อมดูแล!

เนื่องจากเราเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมเอง จึงสามารถ แก้ไขโปรแกรมได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า กับข้อกฎหมาย หรือ ข้อบังคับจากกรมสรรพากร ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ประวัติการอัพเกรดเวอร์ชั่น

ลำดับ หัวข้อ (คลิกเเพื่อดูรายละเอียด)
{{$index+1}} {{dataloop.topic}}

{{datadetails.details}}