ระบบทรัพย์สิน/ค่าเสื่อม [Fix Assets/Depreciation System]

 • th
 • en

คุณสมบัติเด่น โปรแกรมบัญชี

 • กำหนดค่าเสื่อมที่หักสูงสุดได้
 • สามารถจำหน่ายทรัพย์สิน ออกจากบัญชีได้
 • สามารถกำหนดค่าเสื่อมราคายกมาได้


รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้

 • รายละเอียดการคิดค่าเสื่อมรายทรัพย์สินทุกปี จนหมดมูลค่า
 • สรุปค่าเสื่อมรายเดือน/รายปีพร้อมค่าเสื่อมสะสม และมูลค่าคงเหลือ
 • สรุปยอดซื้อทรัพย์สินในแต่ละเดือน แต่ละปี
 • สรุปยอดกำไร-ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
 • สรุปทรัพย์สิน แยกตามแผนก/สถานที่เก็บได้
 • สรุปประวัติการโอนย้ายทรัพย์สิน แยกตามแผนก/สถานที่เก็บได้

Hi-Light Features

 • Can fix value depreciation highest.
 • Can dispense assets from account.
 • Can fix opening balance depreciation.


Hi-Light Report

 • Show detail of depreciation every year until not have value.
 • Report of depreciation of each month or year and of accumulated depreciation and outstanding value.
 • Purchase assets of each month / each year.
 • Profit / lost from assets sales reports.
 • Assets reports separated by section / location.
 • Record of transfered assets separated by section / location.

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น