ระบบการซื้อ/จอง/ต้นทุน
[Purchase system/Order/Delivery Product]

 • th
 • en

คุณสมบัติเด่นโปรแกรมบัญชี

 • ผู้ใช้สามารถกำหนดเปลี่ยนอัตรา Vat. ได้เอง
 • การคำนวณ Vat. ได้ทั้งรวม/แยก
 • มีส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 5 ระดับ
 • มีการเตือน เมื่อมีการซื้อเกินวงเงิน
 • ซื้อสินค้าประเภทบริการได้ (รับ Vat เมื่อจ่ายเงิน)
 • มีระบบการออกใบ P/0 ไปถึงผู้ขาย
 • สามารถป้อนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของสินค้า เข้ารวมเป็นทุนของสินค้านั้นๆ


รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้

 • สรุปยอดซื้อประจำวัน ภาษีซื้อ ส่งสรรพากร
 • การ์ดผู้ขาย/เจ้าหนี้ และรายการอายุหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ
 • สรุปผู้ขาย หรือสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
 • สรุปยอดซื้อจากผู้ขาย หรือสินค้า
  • เปรียบเทียบแต่ละเดือน
  • เปรียบเทียบเป้าหมาย และยอดปีที่แล้ว
  • สรุปยอดซื้อวิเคราะห์แยกตามแผนก (คุมค่าใช้จ่าย)
 • สรุปผู้ขายแต่ละสินค้าได้เท่าได
 • สรุปสินค้า ถูกซื้อจากผู้ขายใดบ้าง
 • ประวัติการซื้อสินค้าเพื่อนำมาพิจารณาจัดซื้อที่ถูกที่สุด
 • สรุปยอดซื้อจากผู้ขายหักส่วนลด
 • สรุปยอดผู้ขาย ถูกคืนแต่ละสินค้าว่าเท่าใด
 • สรุปสินค้า ถูกคืนให้ผู้ขายใดบ้าง
 • พิมพ์ซองจดหมายของผู้ขายที่ซื้อในแต่ละวันลงในสติ๊กเกอร์
 • สรุปยอดซื้อเข้าแต่ละหน่วยงาน เพื่อเทียบกับ Budget
 • พิมพ์ซองจดหมายของผู้ขายเลือกตามวันเกิด / วันสำคัญ

Hi-Light Features

 • Users can change VAT rate by themselves.
 • Users can use both Included VAT and Excluded VAT.
 • Discount can be set in percent 5 level.
 • Warning when purchase is over credit limit.
 • Purchase with service business ( have VAT when purchase ).
 • Can make purchase order for supplier.


Hi-Light Report

 • Daily purchase reports Input tax listing to revenue.
 • Creditor Cards and item age of debt due.
 • Non-Performing supplier or product report.
 • Purchase reports from supplier or product.
  • Compare in month.
  • Compare purpose and total with last year.
  • Purchase reports analyzed by section ( control payment ).
 • Salesman report of each product.
 • Product reports purchase from supplier.
 • Product purchase report for considering low-price purchase.
 • Purchase order from supplier deduce discount.
 • Supplier's return reports of each products.
 • Product return reports for each supplier.
 • Daily print supplier label.
 • Project's purchase compared with budget.
 • Print supplier label , selecting by birthday.

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น