สรุปจุดแตกต่าง [Different Point]

 • th
 • en

ปิดบัญชีปีที่แล้ว ท่านเหนื่อยมากใหม ? ถ้าท่านประสบปัญหาเหล่านี้ !

ปิดงบบัญชีไม่ทันต้องทำงานดึก ๆ ดื่น ๆ ลงบัญชีมักไม่สมดุล เนื่องจากกรอกตัวเลขผิดพลาด โปรแกรมบัญชีที่มีอยู่แล้วมีปัญหา ทำงานไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ได้รับการดูแลให้เป็นที่พอใจไม่มีรายงานมาช่วยบริหารงาน ถ้ามีก็ช้าไม่ทันเหตุการณ์ CD Organizer แก้ปัญหาเหล่านี้ ให้ท่านได้ด้วยระบบบัญชี ครบวงจร

หมายเลขซอฟท์แวร์ จาก สรรพากรเลขที่ 0176 ตามประกาศ ที่ 63

โดยมีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้

1. บริหารหลังการขายที่มากกว่า

 • สร้างบริษัทเพิ่มเติมด้วยตนเอง ได้ไม่จำกัด
 • บริการสอนถึงที่ 2 ครั้ง ฟรี ! (ในเขต กทม , ปริมณฑล)
 • จัดทำแบบฟอร์มเอกสารให้เบื้องต้นฟรี 4 แบบฟอร์ม
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในการติดตั้งโปรแกรม
 • ขอโปรแกรมชุดใหม่ ฟรี ! ตลอด

2. ความสามารถพิเศษ ทางด้าน STOCK ที่มากกว่า

 • ตัด STOCK แบบ LIFO ได้ ( ระบบอื่น ๆ ทำได้เพียง FIFO, เฉลี่ย )
 • ตัด STOCK แบบราย SERIAL NO. หรือ LOT สินค้าได้
 • คุมหน่วยบรรจุสินค้าได้ถึง 3 ระดับ เช่น หีบ/โหล/กล่อง
 • ตัด STOCK แบบ 2 หน่วยได้พร้อม ๆ กัน เช่น ก.ก / แผ่น , ม้วน / เมตร และ 2 หน่วยใหญ่/ย่อย

3. ความสามารถพิเศษ ตอนออกบิล ที่ยืดหยุ่นกว่า

 • รหัสลูกค้าเดิม แต่เปลี่ยนชื่อชั่วคราว ตอนออกบิลใบนั้น ๆ
 • นำรายละเอียดสินค้า เช่น SPECIFICATION มาพิมพ์ในบิลได้
 • ป้อนหมายเหตุ ระหว่างสินค้าได้ ทุกจุด ของบิล
 • พิมพ์สินค้ากลุ่มเดียวกัน หลาย ๆ รายการรวมยอด ลงบรรทัดเดียวได้
 • ช่องจำนวน / ราคาป้อนทศนิยม ได้ 4 ตำแหน่ง
 • ช่องจำนวนสินค้ามีการช่วยคำนวณได้ เช่น 9999-9999 = จำนวน
 • มีระบบเตือน / ป้อนกันราคาขาย ไม่ให้ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ได้
 • ระบบเตือน / ป้องกัน เมื่อ มีการขายเกินวงเงินของลูกค้า
 • ทำส่วนลดรายการสินค้าได้ถึง 5 ชั้น เช่น 15 % + 10 % + 7 % + 5% + 3%
 • ป้อนบิลซื้อ - ขาย ได้ละเอียดถึง PACK บรรจุ และ เศษ
 • พิมพ์ จำนวนสินค้า ได้ 2 หน่วย เช่น กก. / แผ่น, ม้วน / เมตร
 • ในบิลเดียวกันสินค้ามี VAT- ไม่มี VAT หรือ VAT แยก / VAT รวม ปนกันได้
 • ดึงข้อมูลบางส่วน จากเครื่องหนึ่งมาปะรวมกับอีกเครื่องหนึ่งได้ (กรณี ไม่ได้ใช้ระบบ LAN)
 • ผู้ใช้สามารถแก้ไขขนาดข้อมูลได้เอง เช่น จำนวนหลักสูงสุด ของราคาจำนวนเงิน จำนวนสินค้า

4. ความสมบูรณ์ ทางด้านรายงาน ที่มากกว่า

 • มีรายงานมากกว่า 400 รายงาน
 • รายงานบริหารมีครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกมุมมอง
 • แก้ไข / เพิ่มเติม รายงานด้วยตนเอง ได้อีกไม่จำกัด
 • พิมพ์รายงานภาษาอังกฤษ ได้
 • คุมสิทธิแต่ละพนักงาน พิมพ์รายงานตัวใดได้บ้าง
 • พิมพ์ ที่อยู่ลงสติ๊กเกอร์ ซองจดหมาย (ตามวันเกิด, ครบรอบแต่งงาน)

5. ความสามารถพิเศษ ในระบบงานอื่น ๆ

 • ระบบเงินเดือน
 • ระบบทรัพย์สิน / ค่าเสื่อม
 • บริหารการผลิต / ประกอบสินค้าเป็นชุด

จุดตัดสินใจ ที่ทำไม ควรเลือก CD Organizer.

 • เป็นระบบเดียว ที่เชื่อมโยง ข้อมูล ถึง 18 ระบบ
 • เป็นป้อนรายการเสร็จ สามารถพิมพ์งบต่าง ๆ ได้ทันที (ไม่ต้องรอ POST)
 • ผู้ใช้สามารถแก้ไขหน้าจอ, และข้อความโต้ตอบได้เอง
 • รับประกันคืน หากทำงานไม่ได้ตามโฆษณา (ภายใน 30 วัน)
 • ไม่ใช่เป็นแค่เพียงระบบบัญชี แต่เป็นโปรแกรม จัดระบบองค์กร Organizer
 • บริษัท เป็นผู้พัฒนา โปรแกรมเอง จึงมั่นใจได้ถึงความคล่องตัว ในการแก้ไขโปรแกรมในอนาคต (กรณีสรรพากรออกกฎ บังคับใหม่)

More different point CD Organizer than other program


1. We have more services

 • Unlimited add directory by themselves.
 • We give training at your company 4 times (in Bangkok).
 • We have set report at your company 4 report.
 • Unlimited installing program.
 • Train at CD office all time NO CHARGE.
 • Upgrade version all time NO CHARGE.

2. Special ability in case stock

 • Can handle stock LIFO (other program do only FIFO, Average).
 • Can handle stock in case SERIAL NO. or Lot.
 • Can handle stock & puchaging together E.g. Kilo / sheet, roll / meter.

3.Special ability of Invoice

 • Can entry temporary customer address.
 • Can print detail of product invoice E.g. Qualification.
 • Can input remarks in each point of bill.
 • Can print group product in the same line.
 • Can input decimal amount in Quality / price 4 position.
 • Can help to calculate in quality item Exe. 9999-9999 = quality.
 • Warning / protect sales price from being lower than fixed price.
 • Warning / protect when sales is over customer limited.
 • Can make discount in 5 level e.g. 15%+10%+7%+5%+3% .
 • Can input vat, not have vat or exclude vat / include vat in the same bill.
 • Can export data to another computer (not use LAN).

4.Complete of reports

 • We have over 400 report.
 • Unlimitedly edit / add reports by themselves.
 • Can print reports in english.
 • Can control monopoly each officer can print report.

5. Special ability of other system

 • Include pay roll system.
 • Include fixed assets / Depreciation system.
 • Include BOMP.
 • Link 18 system togetther.
 • Can print account report immediately after inputting any transaction.
 • As we have developed whole systems , users can be certain that this program will be adapt to new governmental issues in the future.

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น