รายละเอียดและความสามารถของระบบผลิต ERP

โปรแกรม CD Organizer นอกจากเป็นระบบบัญชี สำหรับธุรกิจทั่วๆไปแล้ว ยังมีระบบงานทางด้าน บริหารการผลิตอีกด้วย โดยจำหน่ายในชื่อของโปรแกรม CD Organizer Version ERP ซึ่งมีรายละเอียด ความสามารถดังต่อไปนี้

เริ่มจากการจองสินค้าจากลูกค้า

ระบบ จะให้ผู้ใช้งานป้อนรายการสั่งซื้อสินค้า(ใบจองจากลูกค้า) เพื่อที่ฝ่ายผลิตจะนำรายการเหล่านั้น มาทำการวางแผนการผลิตและเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอในการผลิตใบจองเหล่านั้น

วางแผนการผลิต

ระบบ จะให้ผู้ใช้งานนำรายการสั่งซื้อสินค้า(ใบจอง) จากลูกค้าเหล่านั้น มาทำการวางแผนผลิตว่าจะทำ การผลิตสินค้าตัวใด? ในวันใด? เพื่อให้ได้จำนวนครบตามใบจอง โดยพิจารณาจากกำลังการผลิตที่สามารถ ผลิตได้ในแต่ละวัน

เตรียมวัตถุดิบจากใบวางแผน

ระบบ CD Organizer จะคำนวนวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต โดยคำนวนมาจากใบวางแผนที่ได้ทำไว้ เหล่านั้น โปรแกรมจะไปสร้างใบเสนอซื้อ หรือใบสั่งซื้อ(P-O) ไปยังผู้ขายวัตถุดิบให้อย่างอัตโนมัติ

ทำใบสั่งผลิตสินค้า

ระบบจะให้ผู้ใช้งานทำใบสั่งผลิตสินค้า (ใบงาน) เพื่อกำหนดว่าฝ่ายผลิตจะทำการผลิตสินค้าตัวใดบ้าง และในจำนวนเท่าใด ใบสั่งผลิตนี้จะใช้เป็นเอกสารในการตามงานว่า ผลิตไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว หรือ กี่เปอร์เซ็นแล้ว หรือเมื่อไรใบสั่งผลิตจะเสร็จสมบูรณ์

ทำการผลิตสินค้า

ระบบ จะให้ผู้ใช้งานทำการผลิตสินค้าทีละขั้นตอนการผลิต เพราะในการผลิตโดยทั่วๆไป มื่อผลิตขั้นตอน หนึ่งแล้ว สินค้าที่ได้จะถูกนำไปเป็นวัตถุดิบของขั้นตอนถัดไป เป็นอย่างนี้ไปที่ละขั้นตอน จนถึงขั้นตอนสุดท้าย จึงจะได้สินค้าสำเร็จรูปที่สมบูรณ์ โดยระหว่างการผลิตเหล่านี้ระบบสามารถที่จะสอบถามได้ตอลด เวลาว่าใบสั่งผลิตนี้ ผลิตไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว มีจำนวนเท่าไร

ในส่วนฝ่ายบัญชี สามารถสรุปยอดสต๊อกคงเหลือ ของสินค้า, สินค้าระหว่งผลิต และวัตถุดิบได้ ละเอียด ทุกขั้นตอน ทำให้สามารถปิดงบ ได้ละเอียดในทุกๆวัน อีกทั้งระบบยังสามารถสรุป เวลาใช้งาน ของ เครื่องจักร แต่ละตัวได้ เพื่อทำไปเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการทำบัญชีได้ด้วย

รายงานที่ได้จากระนน ERP

ระบบจะให้รายงานช่วยในการบริหารการผลิตมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น

  • ใบสั่งผลิตนี้ผลิตไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว กี่เปอร์เซ็นแล้ว หรือเมื่อไหร่จะผลิตเสร็จ ?
  • ใน 1 เดือนเครื่องจักรแต่ละตัว มีเวลาทำงานทั้งหมดกี่ชั่วโมง ?
  • การผลิตมีการสูญเสียในการผลิตเท่าไร ?
  • ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตมาเท่าใด? เพื่อให้เพียงพอในการผลิต
  • ในแต่ละวัน มีสต๊อกสินค้าระหว่างการผลิต และวัตถุดิบ มีจำนวนมูลค่าคงเหลือ เท่าใด ?
  • รายงานติดตามงานว่ามีใบจองใดบ้าง ที่ยังนำไปทำการวางแผนไม่เสร็จ ?
  • รายงานติดตามงานว่ามีใบวางแผนใดบ้าง ที่ยังนำไปทำใบสั่งผลิตไม่เสร็จ ?

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น