ระบบจ่ายเงิน/บริหารเจ้าหนี้
[Creditor System/Another Payment]

 • th
 • en

คุณสมบัติเด่นโปรแกรมบัญชี

 • สามารถชำระ บางส่วน (ไม่เต็มบิล) ได้
 • ชำระได้ทั้งเงินสดและเช็คพร้อม ๆ กันได้
 • บันทึกเจ้าหนี้กรณีอื่น ๆ ได้ (ที่ไม่ใช่จากระบบการซื้อ)
 • มีระบบจ่ายเงินล่วงหน้า/มัดจำ
 • ทำใบหักภาษี ณที่จ่ายได้
 • มีระบบทำใบตั้งเบิก ขออนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหนี้
 • สามารถสรุปข้อมูลส่งธนาคารให้ทำจ่ายเงินกับเจ้าหนี้แทนบริษัทได้


รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้

 • การ์ดเจ้าหนี้
 • วันนัดจ่ายเช็ค
 • รายงาน,สรุปเจ้าหนี้คงเหลือ (Aging)
 • สรุปการจ่ายเงินสด/เช็คในแต่ละวัน
 • พิมพ์ใบวางบิล

Hi-Light Features

 • Can pay partly (part of bill).
 • Can pay both in cash and by cheque.
 • Record creditor from other systems besides purchase system.
 • Preceding payment system / deposit.


Hi-Light Report

 • Creditor Cards.
 • Date of pay cheque.
 • Aging creditor reports.
 • Daily payment in cash / by cheque.
 • Print collect invoice.

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น