ระบบบัญชีเงินเดือน [Pay Roll System]

 • th
 • en

คุณสมบัติเด่นโปรแกรมบัญชี

 • กำหนดอัตราต่าง ๆ ในการคำนวณภาษีได้เอง
 • คิดภาษีได้ทั้งพนักงานรายเดือนและรายวัน
 • กำหนดการทำงานได้ถึง 1000 บริษัท
 • พิมพ์รายงานส่งธนาคารลง Diskette ได้
 • พิมพ์ใบ Pay Slip
 • มีรายงานช่วยคำนวณประเภทธนบัตรที่ต้องใช้ในการจ่ายเงินเดือน


รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้

 • รายงานส่งฝากเงินธนาคาร
 • ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1ก. ส่งสรรพากร
 • สรุปทำงานล่วงเวลา
 • หนังสือรับรองการหักภาษี
 • รายละเอียด-สรุปการคิดเงินเดือน
 • ใบกำกับเงินเดือน (Pay Slip)
 • ส.ป.ส 1-10 ส่งประกันสังคม
 • สรุปลูกหนี้พนักงานคงเหลือ
 • ประวัติการจ่ายเงินเดือน
 • สรุปรายงานแยกตามกลุ่มพนักงาน

Hi-Light Features

 • Users can define tax rate by themselves.
 • Can calculate tax in both monthly / daily.
 • Can manage up to 1000 Companies.
 • Save payment report in Diskette to bank.
 • Can print pay slip.
 • Can calculate the number of each kind of note paid for employee. Then total each kind of them to banks.


Hi-Light Report

 • Report payment to bank.
 • Print form 1 and form 1 to revenue.
 • Print overtime report.
 • Widholding Tax Form.
 • Print pay-slip.
 • From 1-10 list to social tax.
 • Outstanding officer debtor report.
 • Record of pay roll.

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น