ระบบขาย/จอง/คอมมิชชั่น [Delivery Order/Sale Invoice System]

 • th
 • en

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมบัญชี

 • ผู้ใช้สามารถกำหนดเปลี่ยนอัตรา Vat. เป็นมาตรฐาน และเปลี่ยนเองก่อนพิมพ์ได้ทันที
 • การคำนวณ Vat. ได้ทั้งรวม/แยกในบิลเดียวกันสินค้าอาจมีทั้ง Vat. /ไม่ Vat. รวม/Vat.แยก ปนกันได้
 • กำหนด Vat. ตามผู้จำหน่ายได้ในแต่ละราย
 • มีส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินได้ 5 ระดับ
 • มีการเตือน เมื่อมีการขายเกินวงเงิน,และเมื่อขายต่ำกว่าทุน
 • ขายสินค้าประเภทบริการได้ (ออก Vat เมื่อเก็บเงิน)
 • มีระบบการจองสินค้า และมีระบบอนุมัติการขาย
 • มีระบบจดจำราคาสินค้าของแต่ละลูกค้า
 • นำ Specification หรือ รายละเอียดของสินค้ามาพิมพ์ในบิลได้
 • กำหนดส่วนลดได้ถึงระดับแต่ละสินค้าได้ถึง 5 ระดับ
 • บันทึกส่วนลดได้ทั้งที่รายการสินค้า และส่วนลดรวมทั้งบิล
 • มีการทำใบเสนอราคาได้ (แล้วนำมาออกบิล ในภายหลังได้อย่างอัตโนมัติ)
 • มีการตัดสต็อกสินค้า 2 หน่วยพร้อม ๆ กันได้ เช่น กก/แผ่น, ม้วน/เมตร
 • มีหมายเหตุ ใน INVOICE ไม่จำกัด
 • สามารถนำบิลเก่ามา COPY แก้ไขเป็นบิลใหม่ได้
 • สามารถเตรียมบิลข้อมูลไว้ก่อน แล้วนำมาทำบิลได้อีกหลายๆครั้ง
 • กำหนดสกุลเงินตามลูกค้า


รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้

 • สรุปยอดขายประจำวัน
 • ภาษีขาย และ Invoice ส่งสรรพากร
 • การ์ดลูกค้าและการ์ดพนักงานขาย
 • พิมพ์บิลขายได้ 2 หน่วยพร้อม ๆ กัน เช่น กก/แผ่น ,ม้วน/เมตร,แพ็ค/ชิ้น ฯลฯ
 • สรุปลูกค้า หรือ พนง.ขาย หรือสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวและคิดค่าคอมมิชชั่น
 • พิมพ์ราคาสินค้าของแต่ละลูกค้า
 • สรุปยอดขายลูกค้า หรือพนักงานขาย หรือสินค้า
  • เปรียบเทียบแต่ละเดือน
  • เปรียบเทียบเป้าหมายและยอดปีที่แล้ว
  • สรุปยอดขายรายไตรมาส
  • ประมาณยอดขายล่วงหน้า (Forecast)
  • สรุปยอดขายวิเคราะห์แยกตามแผนก
 • พิมพ์ที่อยู่ลูกค้า เลือกตามวันเกิด/วันสำคัญอื่น ๆ ได้
 • ประมาณต้นทุน
 • สรุปลูกค้า หรือ พนง.ขาย ขายแต่ละสินค้าได้เท่าใด
 • สรุปสินค้า ถูกขายโดยลูกค้า หรือพนง.ขาย ใดบ้าง
 • สรุปกำไร/ขาดทุน เบื้องต้น (รายบิล, รายสินค้า, รายลูกค้า, รายพนง.ขาย)
 • สรุปยอดขายของลูกค้าหักส่วนลดทุก ๆ ประเภท
 • สรุปลูกค้า หรือ พนง. ขาย คืนสินค้าไว้เท่าใด
 • สรุปสินค้า ถูกคืนโดยลูกค้า หรือ พนง. ขายใดบ้าง
 • พิมพ์ซองจดหมายของลูกค้าที่ขายในแต่ละวันลงสติ๊กเกอร์
 • สรุปยอดขายตามลูกค้าเพื่อนำไปทำส่วนลด / คอมมิชชั่น

Hi-Light Features

 • Users can change VAT rate by themselves.
 • Users can use both Included VAT and Excluded VAT.
 • Discount can be both in percent and absolute baht in 5 levels.
 • Warning when the sales is over credit limit.
 • Warning when the sales is under cost.
 • Has a delivery order and an authorization system.
 • Can be discounted in product level in 5 levels.
 • Has a memory of differentiated prices of each customer.
 • Product's qualification can be printed in invoice .
 • Can make Quotation.
 • Manage stock in two different units at the same time e.g. kg/piece.
 • Can remark in invoice unlimitedly.


Hi-Light Report

 • Daily sale report.
 • Output tax report.
 • Customer card and Salesman card.
 • Can print quantity in two different units at the same time e.g. kg/piece , roll/metre.
 • Non-performing customer , salesman and product report.
 • Product price list of each customer.
 • Report of customer sale.
  • Composed by month ,budget of last year, quarter.
  • Sale Forecast.
  • Analyzed sales report by department.
 • Print customer's address , selecting by date of birthday.
 • Customer's sales and salesman report by product sale.
 • Product sale report for discount / commission.

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น