วิธีอัพเกรดโปรแกรม

วิธี Upgrade Program CD Organizr For Windows
โดยการ Download File Upgrade


ขั้นตอนการปรับปรุง Program CD Organizer version for windows

 1. Download File Upgrade.zip จากหน้า WEB
 2. ทำการสำรองข้อมูลเดิมก่อนทำการ Upgrade Version เพื่อป้องกันผิดพลาด
 3. Extract File Upgrade.zip ไปไว้ที่ Folder C-D ต้องปิดโปรแกรมก่อน Extract File (หมายเหตุ C-D ต้องเป็นตัวที่เก็บข้อมูลในเครื่องหลัก)
 4. เข้าสู่โปรแกรมบัญชี CD-Organizer
 5. เลือกเมนูป้อน ข้อ3.เปลี่ยนช่องบริษัท เลือกช่อง ORG
 6. เข้าเมนูแก้ไข เลือก 0.แก้ระบบ
 7. เลือกข้อ U.Upgrade Version แล้วเลือกข้อ 1.เปลี่ยนโครงสร้างข้อมูล [ENTER]
 8. เลือก Drive C: = Current Drive
 9. หลังจากปรับปรุงโครงสร้างช่อง ORG เสร็จเรียบร้อย
 10. ถึงจะปรับโครงสร้างของช่องการทำงานอื่นๆ หลังจากปรับโครงสร้างเสร็จระบบจะไม่ฟ้องว่าระวังข้อมูล ผิด version

วิธี Upgrade Program CD Organizer For Windows
โดยใช้แผ่น CD-ROM


ขั้นตอนการปรับปรุง Program CD Organizer version for windows

 1. สำรองข้อมูลเดิมลงแผ่น A: ไว้ก่อนเพื่อป้องกันการปรับปรุงกระทำผิดพลาด
 2. คลิกที่ Start เลือก Program เลือก Ms-Dos Prompt
 3. ปรากฏ C:\WINDOWS> ให้พิมพ์ D: [ENTER]
  (หมายเหตุ ตรง D: แล้วแต่ Drive ของ CD-ROM แต่ละเครื่อง)
 4. เครื่องจะปรากฏ D:\> ให้พิมพ์ UPGRADE C: [ENTER]
  (หมายเหตุ ตรง C: หมายถึง Drive ของ ข้อมูล)
 5. เมื่อทำงานเสร็จแล้วให้ กด EXIT [ENTER] เพื่อเข้าสู่ WINDOWS
 6. เข้าสู่โปรแกรมบัญชี CD Organizer
 7. เข้าเมนูแก้ไข เลือก 0.แก้ระบบ
 8. เลือกข้อ U.UP-Grade Version แล้วเลือกข้อ 1.เปลี่ยนโครงสร้างข้อมูล [ENTER]
  เลือก Drive ของ CD-ROM (ใช้ตาม ข้อ 3.) เช่น Drive D:

*** สิ้นสุดการปรับปรุง ***

หมายเหตุ กรณี มีการเปิดช่องทำงานมากกว่า 1 ช่อง ให้โทรถามบริษัท
เพื่อความมั่นใจ ก่อนการปรับปรุง โทรปรึกษาได้ที่ 0-2370-1562-73

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น