โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

CD Organizer โปรแกรมบัญชียอดเยี่ยม 2001

เราคงเคยเห็น โปรแกรมบัญชี โฆษณาขายอยู่ทั่วไปเป็นสิบๆ รายอยู่ในท้องตลาดขณะนี้ นับว่ามีการแข่งขันกันสูงมาก บางรายก็สู้การแข่งขันอันดุเดือดนี้ได้เพีนง 6 เดือน ก็มีอันลาจากวงการนี้ไปบางรายก็อดทนอยู่เกือบปีจึงค่อยทยอยจากไป แต่กระนั้นแต่มีผู้พัฒนาโปรแกรมรายใหม่ๆ เข้ามาทดสอบตลาดนี้อยู่เสมอ และเป็นวัฎจักรเช่นนี้มาตลอด

จึงนับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับผู้ใช้งาน ที่ตัดสินใจเลือกโปรแกรมและบริษัทชั่วคราวเหล่านี้ เพราะจะไม่มีอผู้ให้บริการในภายหลัง หากจะนับ โปรแกรมบัญชี ที่สามารถอยู่ยังยืนยง ในตลาดนี้ได้อย่างมั่นคงเกิน 7 ปีขึ้นไป (ยังมีการพัฒนาโปรแกรม และอัตราการเจริญเติบโตอยู่ อย่างต่อเนื่อง) นับรายจริงๆได้ ไม่เกิน 5 ราย

โปรแกรบัญชี CD Organizer นับเป็นหนึ่งใน 5 รายนี้ โดยบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นที่กล่าวถึงในวงการที่ใช้โดยทั่วไป อีกทั้งยังแนะนำเพื่อนๆ เลือกใช้กัน ต่อๆไป จนทำให้ CD Oranizer นับเป็นระบบบัญชีที่มีผู้ใช้งานมีอยู่จริงมากที่สุด

โปรแกรมบัญชี โดยทั่วไป ความสามารถจะมีตามมารตฐานการทำบัญชีเท่านั้น เช่น มีระบบซื้อ-ขายบริหารสต็อก ระบบลูกหนี้/เจ้าหนี้ ระบบภาษีซื้อ/ภาษีขาย ระบบเช็ครับ-จ่าย และระบบบัญชีแยกประเภท หากแต่ โปรแกรมบัญชี CD Organizer นอกจะมีระบบดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ยังเสริมความสามารถพิเศษเข้าไปด้วย เช่น

  • ระบบแจกแจงการชำระเงินออกเป็นหลายๆงวด(เหมาะสำหรับธุรกิจเงินผ่อน)
  • ระบบควบคุมสต็อกคงเหลือสินค้า 2 หน่วย ได้พร้อมๆ กันเช่นแผ่น/กก. พับ/หลา
  • ทำการผลิตสินค้าได้ 2 แบบคือประกอบสินค้า และแยกส่วนสินค้า
  • มีระบบครบวงจร คือมีทั้งระบบเงินเดือน ระบบค่าเสื่อมทรัพย์สิน

ด้วยความสามารถและความแตกต่างข้างต้น จึงทำให้ โปรแกรมบัญชี CD Organizer นับเป็นบัญชียอดเยี่ยมปี 2001 นี้ได้เต็มภาคภูมิใจ

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น