โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

CD Organizer เผย Source Code บัญชีโปรแกรมเมอร์สามารถนำไปพัฒนาต่อได้

  • นับเป็นการกล้าหาญเป็นอย่างมาก ที่ ระบบบัญชีสำเร็จรูป ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด อย่าง โปรแกรมบัญชี CD Organizer จะยอมเปิดเผย Source Code ให้โปรแกรมเมอร์นำไปพัฒนาต่อได้ เพื่อใช้ในองค์กรของตนเองได้ โดยทั่วไป ระบบบัญชีสำเร็จรูป ปัจจุบันมีการปกปิด Source Code เพื่อสงวนลิขสิทธ์โปรแกรมของตน ส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถนำมาประยุคใช้กับที่มีอยู่เดิมได้ แม้ว่าจะนำมาใช้ก็ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนำใช้ในธุรกิจ
  • CD Organizerเป็น ระบบบัญชีสำเร็จรูป ที่ผ่านการทดสอบจากผู้ใช้มาแล้วหลายพันราย เป็นเวลากว่า 8 ปี จึงมีความถูกต้องและมั่นคงในการทำงาน อีกทั้งข้อมูลของระบบจะเชื่อมโยงไปจนถึงฝ่ายบัญชี เพื่อสรุปงบทางบัญชีต่างๆ ให้รับทราบโดยระบบงานทั้งหมดประกอบด้วย ระบบซ้อขาย/ระบบจองสินค้า, ระบบซื้อ/ระบบสั่งจองสินค้า (PO), ระบบบริหารลูกหนี้, ระบบบริหารเจ้าหนี้, ระบบบริหารคลังสินค้า, ระบบบริหารการผลิต, ระบบบริหารเช็คและเงินสด, ระบบบัญชีแยกประเภท, ระบบเงินเดือน และ ระบบค่าเสื่อมทรัพย์สิน
  • จะเห็นได้ว่า CD Organizer นับเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ที่มีระบบครอบคลูมงานในองกรค์ได้ทั้งหมด จึงเหมาะสมกับการนำมาเป็นต้นแบบ และนำไปพัฒนาเพิ่มเติมได้ให็ตรงกับธุรกิจของตนเองได้อย่างมั่นใจ
  • ที่ผ่านมา องค์กรสมัยใหม่นิยมตัดงานที่ไม่ใช้งานตรง ทำงานให้ (OUT SOURCE) เพราะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ทั้งในการพัฒนาและบำรุงรักษา และเมื่องานสิ้นสุด ก็ไม่ต้องแบกภาระเงินเดือนของพนักงานชิ้นนั้นๆ ต่อไปอีกยังไม่มีกำหนดถือว่าเป็นข้อดีของการ OUT SOURCE นอกจากจะช่วยลดทุนแล้ว ยังไม่มีปัญหาในการลาออกของทีมงานพัฒนาระบบเดิม ซึ่งทีมงานใหม่ขององกรค์สามารถทำการแก้ไข หน้าจอ และข้อความโต้ตอบได้เอง เสมือนผู้เขียนโปรแกรมเองทั้งหมด โดยบริษัทจะทำหน้าที่ที่ปรึกษาใน โปรเกรมบัญชี ให้
  • นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของโปรแกรมเมอร์ประจำองกรค์ต่างๆ ที่จะพัฒนาระบบงาน เพื่อนำมาใช้ในบริษัทของตนเอง เพราะจะทำให้พัฒนาง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังประหยัดเงิน และปัญหาต่างๆ ได้ด้วย
  • ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

    กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

    ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น