โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

มีระบบบัญชี CD Organizer เหมือนมีพนักงานบัญชี 7 คน

ในงานบัญชี ของทุกบริษัท งานประจำที่ต้องทำประจำวัน จะมีเหมือนๆกัน หมด ซึ่งถ้านับเป็นแผนกการทำงานที่เกี่ยวข้อง ก็นับได้ประมาณ 6 แผนก ได้แก่ แผนกจัดซื้อ / แผนก ขาย / แผนกลูกหนี้ / แผนกเจ้าหนี้ / แผนกบริการคลังสินค้า / แผนก บัญชี เป็นต้น

งานประจำเหล่านี้ ถ้าบริษัท นั้นๆ ยังทำงานบัญชี โดยใช้มือ และสมุดบัญชี ทั่วไป เอกสารเดียวกัน จะถูกนำไปลงสมุดคุมงาน ของแต่ละแผนก ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการทำงานซ้ำซ้อนกันมาก แต่หากบริษัทเหล่านั้น เปลี่ยนมาใช้ โปรแกรมระบบบัญชี ด้วยคอมพิวเตอร์ เอกสารเหล่านั้น จะถูกบันทึกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น นอกนั้น จะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ที่จะไปทำงานให้แต่ละแผนกนั้นๆ แทน

โปรแกรมบัญชี CD Organizer นับเป็นระบบบัญชี ที่ทำหน้าที่ดังกล่าว แทนพนักงานในแต่ละแผนกได้อย่างสมบูรณ์ มาลองดูกันว่าโปรแกรม ทำงานอะไรได้บ้าง

 • เริ่มตั้งแต่ แผนกจัดซื้อ ทำการ ออกใบสั่งซื้อ พนักงานเพียง ทำใบสั่งซื้อ และรับสินค้า เท่านั้น โปรแกรมบัญชี CD Organizer จะไปเก็บประวัติ ราคาสินค้าตัวนั้นๆ อีกทั้ง ยังลงบัญชี เจ้าหนี้ , บัญชีสต็อกสินค้า รวมถึงลงรายการบัญชี DR ,CR ให้โดยอัตโนมัติ
 • เช่นเดียวกัน เมื่อแผนกขาย ทำการขายสินค้า ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี พนักงานเพียง ทำบิลขาย เท่านั้น โปรแกรมบัญชี CD Organizer จะไปเก็บประวัติการขาย อีกทั้ง ยังลงบัญชี ลูกหนี้ , บัญชีสต็อกสินค้า รวมถึงลงรายการบัญชี DR ,CR ให้โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อมีการ ชำระเงิน จากลูกหนี้ หรือ ฝ่ายเราชำระเงินให้เจ้าหนี้ โปรแกรม จะไปตัดบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้ พร้อมลงรายการบัญชี DR ,CR ให้ด้วย หากมีการชำระกันเป็นเช็ค โปรแกรมก็จะนำไปลงทะเบียน เพื่อคุมวันถึงกำหนด ให้โดยอัตโนมัติ

จากการทำงานข้างต้น จะเห็นว่า โปรแกรมระบบบัญชี CD Organizer ทำหน้าที่แทนพนักงานในแต่ละแผนกได้เป็นอย่างมาก กล่าวคือ

 • ไม่ต้องมาทำการลงบัญชี ลูกหนี้ โปรแกรมบัญชี CD Organizer ทำให้จากการทำบิลขาย
 • ไม่ต้องมาทำการลงบัญชี เจ้าหนี้ โปรแกรมบัญชี CD Organizer ทำให้จากการทำบิลซื้อ
 • ไม่ต้องมาทำการลงสต็อกสินค้า โปรแกรมบัญชี CD Organizer ทำให้จากการทำบิลซื้อ /ขาย
 • ไม่ต้องมาทำการลงบัญชี DR, CR โปรแกรมบัญชี CD Organizer จากการทำงานแต่ละรายการ
 • ไม่ต้องมาทำการลงบัญชีเช็ครับ โปรแกรมบัญชี CD Organizer ทำให้จากการทำการรับชำระหนี้
 • ไม่ต้องมาทำการลงบัญชีเช็คจ่าย โปรแกรมบัญชี CD Organizer ทำให้จากการทำการจ่ายชำระหนี้
 • ไม่ต้องมาทำการเก็บยอดขาย โปรแกรมบัญชี CD Organizer ทำให้จากการทำการบิลขาย
  จึงนับได้ว่า ใช้ระบบบัญชี ครบวงจรที่สมบูรณ์ เพียงโปรแกรมเดียว แต่ทำหน้าที่แทนพนักงาน ได้ถึง 7 คน

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น