โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ระบบ CD Organizer ลดค่าจ้างไปเป็นล้าน

ในการบริหารงาน ของทุกบริษัท จะมีเหมือนๆกันหมด คือจะมี หลายแผนกทำงานที่เกี่ยวข้องโยงใยกันตลอดเวลา เช่น แผนกจัดซื้อ / แผนก ขาย / แผนกลูกหนี้ / แผนกเจ้าหนี้ / แผนกบริการคลังสินค้า / แผนก บัญชี เป็นต้น ซึ่งต้องใช้บุคลากรในการทำงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และนั่นก็หมายถึงค่าใช้จ่ายประจำของบริษัท ที่จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่นกัน

โปรแกรมบัญชี CD Organizer นับเป็นระบบบัญชี ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวแทนพนักงานในแต่ละแผนกได้อย่างสมบูรณ์ มาลองดูกันว่าโปรแกรม ทำงานอะไรได้บ้าง

  • เริ่มตั้งแต่ แผนกจัดซื้อ ทำการ ออกใบสั่งซื้อ พนักงานเพียง ทำใบสั่งซื้อ และรับสินค้า เท่านั้น โปรแกรมบัญชี CD Organizer จะไปเก็บประวัติ ราคาสินค้าตัวนั้นๆ อีกทั้ง ยังลงบัญชี เจ้าหนี้ , บัญชีสต็อกสินค้า รวมถึงลงรายการบัญชี DR ,CR ให้โดยอัตโนมัติ
  • เมื่อมีการ ชำระเงิน จากลูกหนี้ หรือ ฝ่ายเราชำระเงินให้เจ้าหนี้ โปรแกรม จะไปตัดบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้ พร้อมลงรายการบัญชี DR ,CR ให้ด้วย หากมีการชำระกันเป็นเช็ค โปรแกรมก็จะนำไปลงทะเบียน เพื่อคุมวันถึงกำหนด ให้โดยอัตโนมัติ

จากการทำงานข้างต้น จะเห็นว่า โปรแกรมระบบบัญชี CD Organizer ทำหน้าที่แทนพนักงานในแต่ละแผนกได้เป็นอย่างมาก กล่าวคือ

  • ไม่ต้องมาทำการลง ลูกหนี้ ,ภาษีขาย โปรแกรมบัญชี CD Organizer ทำให้จากการทำบิลขาย
  • ไม่ต้องมาทำการลง เจ้าหนี้, ภาษีซื้อ โปรแกรมบัญชี CD Organizer ทำให้จากการทำบิลซื้อ
  • ไม่ต้องมาทำการลงสต็อกสินค้า โปรแกรมบัญชี CD Organizer ทำให้จากการทำบิลซื้อ /ขาย
  • ไม่ต้องมาทำการลงบัญชี DR, CR โปรแกรมบัญชี CD Organizer จากการทำงานแต่ละรายการ
  • ไม่ต้องมาทำการลงบัญชีเช็ครับ โปรแกรมบัญชี CD Organizer ทำให้จากการทำการรับชำระหนี้
  • ไม่ต้องมาทำการลงบัญชีเช็คจ่าย โปรแกรมบัญชี CD Organizer ทำให้จากการทำการจ่ายชำระหนี้
  • ไม่ต้องมาทำการเก็บยอดขาย โปรแกรมบัญชี CD Organizer ทำให้จากการทำการบิลขาย

จะเห็นได้ว่า โปรแกรมบัญชี CD Organizer ทำหน้าที่แทนพนักงาน ได้ถึง 7 คน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าจ้างพนักงานไปได้มากทีเดียว ซึ่งสามารถคำนวนเป็นตัวเลขได้คร่าวๆ ดังนี้

พนักงานบัญชี เฉลี่ย เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท
ดังนั้น ถ้าคิดจาก โปรแกรมบัญชี CD Organizer ทำหน้าที่แทนพนักงาน ได้ถึง 7 คน
1 เดือน ประหยัดเงิน = 7 X 15,000 = 105,000 บาท
1 ปี ประหยัดเงิน = 7 X 15,000 X 12 = 1,260,000 บาท

ในช่วงเศรษฐกิจ ตกต่ำเช่นนี้ ผู้บริหารทั้งหลาย ที่กำลังหา วิธีลดค่าใช้จ่ายให้กิจการ โดยประสิทธภาพการทำงาน ยังเท่าเดิม ระบบบัญชี CD Organizer จึงเป็นคำตอบ ที่ควรหยิบชึ้นมาพิจารณา

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น