โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ระบบบัญชี CD Organizer โปรแกรมยอดเยื่ยมใช้ได้เกือบทุกธุรกิจ

ระบบบัญชี มีให้เลือกอยู่มากมายหลายราย ความสามารถโดยทั่วไป คล้ายๆ กัน คือ เมื่อป้อน ซื้อ-ขาย โปรแกรม ก็จะไปทำการลงบัญชี ลูกหนี้, สต็อกสินค้า และ ลงรายการบัญชี ตามลำดับ ซึ่งก็จะเหมาะเฉพาะธุรกิจประเภท ซื้อมา-ขายไป, บริการ, ผลิตสินค้า เท่านั้น แต่ถ้าเป็นกรณีธุรกิจเฉพาะจริงๆ จะไม่มี ระบบบัญชี จากค่ายใดเลยที่ทำได้ นอกจากต้องสั่งจ้างเขียนโปรแกรมให้เป็นรายๆไป ทำให้เพิ่มค่าใช้จ่าย และ ปัญหาเกิดขึ้นตามมา เป็นอันมาก

ตัวอย่างธุรกิจที่ระบบบัญชีส่วนใหญ่ไม่สามารถ นำไปประยุกต์ใช้งานได้ เช่น ธุรกิจขาย ไม้, หิน, ข้าวเปลือก, เหล็ก, ผ้า, ขายฝาก, กระจก, คุมมิเตอร์, ขายตามน้ำหนักสินค้า เป็นต้น แต่ ระบบบัญชี CD Organizer ทำได้ ลองมาดูกันว่าทำได้อย่างไร

  1. ขายไม้ - ธุรกิจนี้ จะคิดเงินจากสินค้าในหน่วย คิว แต่ข้อมูลที่มีจะเป็น ความกว้าง, ยาว, หนา โดยมีอัตราแปลงเพื่อคำนวนไปเป็นหน่วยของ คิว ในส่วนนี้ CD Organizer จะขึ้นหน้าจอเพื่อช่วยในการทำงานให้ดังนี้ อัตราแปลง X ความกว้าง X ยาว X หนา X จำนวนชิ้น = จำนวนคิว
  2. ขายหิน - ธุรกิจนี้จะคิดเงินจากสินค้า ในหน่วย ตารางเมตร แต่ข้อมูลที่มีจะเป็น ความกว้าง, ยาว ในหน่วยเมตร เพื่อคำนวนไปเป็นหน่วยของตารางเมตร ในส่วนนี้ CD Organizer จะขึ้นหน้าจอเพื่อช่วยในการทำงานให้ดังนี้ ความกว้าง X ยาว X จำนวนแผ่น = จำนวนตารางเมตร
  3. ขายกระจก - ธุรกิจนี้จะคิดเงินจากสินค้า ในหน่วยตารางเมตร แต่ข้อมูลที่มีจะเป็น ความกว้าง, ยาว ในหน่วยฟุต โดยมีอัตราแปลงเพื่อคำนวนไปเป็น ตารางเมตร ในส่วนนี้ CD Organizer จะขึ้นหน้าจอเพื่อช่วยในการทำงานให้ดังนี้ อัตราแปลง X ความกว้าง X ยาว X จำนวนแผ่น = จำนวนตารางเมตร
  4. ขายผ้า - ธุรกิจนี้จะคิดเงินจากสินค้า ในหน่วย หลา แต่ข้อมูลที่มีจะเป็น พับ (ม้วน) โดยมีอัตราแปลงเพื่อคำนวนไปเป็น หลา ในส่วนนี้ CD Organizer จะขึ้นหน้าจอเพื่อช่วยในการทำงานให้ดังนี้ ความยาวเป็นหลา ต่อ พับ X จำนวนพับ = จำนวนหลา
  5. ขายตามน้ำหนัก- ธุรกิจนี้จะคิดเงินจากสินค้า ในหน่วย กิโลกรัม แต่ข้อมูลที่มีจะเป็น ชิ้น โดยมีอัตราแปลง เพื่อคำนวนไปเป็น กิโลกรัม ในส่วนนี้ CD Organizer จะขึ้นหน้าจอเพื่อช่วยในการทำงานให้ดังนี้ น้ำหนัก ต่อชิ้น X จำนวนชิ้น = จำนวนกิโลกรัม
  6. ขายกล่องกระดาษ - ธุรกิจนี้ ต้องมีการแปลงหน่วยเช่นกัน ในส่วนนี้ CD Organizer จะขึ้นหน้าจอเพื่อช่วยในการทำงานให้ดังนี้ อัตราแปลง X ยาว X จำนวนแผ่น = จำนวนกระดาษ
  7. ขายข้าวเปลือก - ธุรกิจนี้ต้องมีการหัก ความชื้น ที่ติดมากับข้าวเปลือก เพื่อนำไปคิดเงิน ในส่วนนี้ CD Organizer จะขึ้นหน้าจอเพื่อช่วยในการทำงานให้ดังนี้ น้ำหนักข้าว X (ความชื้น - ยอดหัก) X อัตราแปลง = จำนวนข้าว
  8. ขายตามมิเตอร์ - ธุรกิจนี้จะคิดเงินจากสินค้า ในหน่วย ของมิเตอร์ที่ใช้ไป ในส่วนนี้ CD Organizer จะขึ้นหน้าจอเพื่อช่วยในการทำงานให้ดังนี้ ยอดสุดท้าย - ยอดเริ่ม = จำนวนมิเตอร์ที่ใช้ไป
  9. ขายฝาก - ธุรกิจนี้ ขายสินค้าไปแล้วจะไปอยู่ที่ โกดังหน้าร้าน ซึ่งอยู่ในจุดขายต่างๆ ในส่วนนี้ CD Organizer จะขึ้นหน้าจอให้ใส่โกดังหน้าร้าน เพื่อที่โปรแกรมจะได้ คำนวนยอดคงเหลือ ของโกดังหน้าร้าน ได้
  10. ขายสินค้า 2 หน่วย - ธุรกิจนี้จะมีหน่วยนับของสินค้าที่ต้องการควบคุม 2 หน่วย พร้อมๆกัน เช่น เหล็ก ต้องการรู้ว่า มียอดคงเหลือ กี่ แผ่น และ กี่ กิโลกรัม ในส่วนนี้ CD Organizer จะขึ้นหน้าจอ ให้ใส่ ทั้ง แผ่น และ กิโลกรัม เพื่อที่โปรแกรมจะได้คำนวนยอดคงเหลือของทั้ง แผ่น และ กิโลกรัม ได้

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น